Aspidova Darya


正在表演
  • 竞争乐器: 长笛
  • 教授: Kozhevnikova Olga
  • 学院,城市与国家: Children Music School No2 by Glinka
  • 伴奏家: Lazareva Natalya
  • 地点与国家: Ekaterinburg, Russia
  • 1. I.Andersen: Theme and variations
    2. Y.Dolzhikov: Good mood