Pariseev Michael


正在表演
  • 竞争乐器: 单簧管
  • 教授: Selezenev Nikolay Nikolaevich
  • 学院,城市与国家: Childrens Art School No. 7 Nizhny Novgorod
  • 伴奏家: Schabalina Elena Ivanovna
  • 地点与国家: Nizhny Novgorod, Russia
  • 1. W.Mozart: "Sonatina" part I
    2. A.Borodin: "Chto ty rano zorenka