Stolyarova Anastasiya


正在表演
  • 竞争乐器: 手风琴
  • 教授: Isaeva Nadezhda Vyacheslavovna
  • 学院,城市与国家: Kokhma School of Arts
  • 伴奏家: /
  • 地点与国家: Kokhma, Ivanovo region, Russia
  • 1. J.Delans: "Tirolean spring"
    2. N. Perevezencev: "Scurring locomotive"