Stemplevskaya Anastasia


正在表演
  • 竞争乐器: 多姆拉
  • 教授: Maskevich Elena Cheslavovna
  • 学院,城市与国家: Childrens Art School Mosty
  • 伴奏家: Bogdanionok Lilia Ivanovna
  • 地点与国家: Mosty, Belarus
  • 1. Tema with variations
    2. V.Zabelova, I.Zabelov: Lyric Waltz