Chernоshei Roman


正在表演
  • 竞争乐器: 手风琴
  • 教授: Burak Lyobov Ivanovna
  • 学院,城市与国家: Childrens Art School №7
  • 伴奏家: -
  • 地点与国家: Gomel, Belarus
  • 1. D. Chimaroza - Perelozheniye A. Korobeynikova «Sonata»
    2. V. Kunitskiy «Pol'ka»