CHIM TSZ YU


正在表演
  • 竞争乐器: 竖琴
  • 教授: Ms Maise AU
  • 学院,城市与国家: Hong Kong Creative Association, Mentoring in Motion, Hong Kong, China
  • 伴奏家: -
  • 地点与国家: HONG KONG, CHINA
  • 1. Samuel O. Pratt - Sonatina in Classic Style
    2. Skaila Kanga - Swing Time