Female choir “Blagovest”


正在表演
 • 竞争乐器: 合唱团
 • 教授: Pilipets Lyubov
 • 学院,城市与国家: College Lugansk State Academy of Culture and Arts named after Mikhail Matusovsky, Lugansk, LPR
 • 伴奏家: Melaeva Ekaterina
 • 地点与国家: Lugansk, LPR
 • 1. Piotr Janczak "De profundis clamavi"
  2. Javier Busto "Ave Maria"
  3. Anna Kovalyova, text Lidii Lazor "Nisposhli, Prisnodeva, proscheniya"
  4. Arvo Pyart "Bogoroditse Devo, raduysya"