Female choir “Blagovest”


正在表演
 • 竞争乐器: 合唱团
 • 教授: Pilipets Lyubov
 • 学院,城市与国家: Lugansk State Academy of Culture and Arts named after Mikhail Matusovsky
 • 伴奏家: Melaeva Ekaterina
 • 地点与国家: Lugansk, Ukraine
 • 1. Arvo Pyart «Bogoroditse Devo, raduysya»
  2. Pavel Chesnokov «Milost mira»
  3. Pavel Chesnokov «Ne umolchim nikogda Bogoroditse»
  4. Semen Degtyarev: Choir concert «Dnes vsyaka tvar», part I