Hradusha Maksim


正在表演
  • 竞争乐器: 手风琴
  • 教授: Rytvinskaya Nina
  • 学院,城市与国家: GUO "Secondary School №159"
  • 伴奏家: -
  • 地点与国家: Minsk, Belarus
  • 1. V. Shevyakov "Vyasnovy nastroi"
    2. V. Vlasov "Bossa Nova"