Nitsenka Ilya


正在表演
  • 竞争乐器: 扬琴
  • 教授: Borisenko Elena
  • 学院,城市与国家: State educational institution "Gymnasium №174 с.Minsk"
  • 伴奏家: Romanova Nina
  • 地点与国家: Minsk, Belarus
  • 1. V. Malairov"Night flashlights"
    2. Obrabotka A. Bogatyryova "Black jackdaw rolled"