Phạm Ngọc Minh Châu


正在表演
  • 竞争乐器: 钢琴
  • 教授: Nguyễn Tài Hưng
  • 学院,城市与国家: Vietnam National Academy of Music, Hanoi, Vietnam
  • 伴奏家: -
  • 地点与国家: Hanoi, Vietnam
  • 1. J.S. Bach - WTC1 No. 2 in c minor BWV 847
    2. W.A. Mozart - Sonate no 10 in C Major KV 330, 1st Movement