Radzetskaya Sophya 88.66/100


正在表演
  • 竞争乐器: 流行与爵士歌唱
  • 教授: Shakulya Vladimir
  • 学院,城市与国家: High School №5
  • 伴奏家: -
  • 地点与国家: Novogrudok, Belarus
  • 1. K. Komar "Stop People" 2. E. Ivanchikova, L.Tereshcenko "Ylibaisya"