Ryabova Ulyana, Ilya Alferov


正在表演
  • 竞争乐器: 钢琴合奏
  • 教授: Vlasenko Oksana
  • 学院,城市与国家: "Central Children's Art School"
  • 伴奏家: -
  • 地点与国家: Blagoveshchensk, Russia
  • 1. V. Korovitsyn "Dolls of Señor Carabas"
    2. A. Dubuc "Waltz"