The Folk Instruments Orchestra of Ivanovo Musical College


正在表演
  • 竞争乐器: 管弦乐队
  • 教授: Rychagov Nikolay
  • 学院,城市与国家: Ivanovo Music College, Ivanovo, Russia
  • 伴奏家: Kuznecov Aleksandr Nikolaevich, Il'ichev Yurij Stanislavovich
  • 地点与国家: Ivanovo, Russia
  • 1. V. Konov "Raspoteshsya narod!" ("Have some joy? folks")
    2. A. Babadjanyn - Nocturne