Zhigarevich Nadezhda


Now Performs
  • Disciplin: Dulcimer
  • Teacher: Hrutsa Tatiana
  • Institution, place and country: State educational institution "Children's musical school of arts №3 of Baranovichi", Belarus
  • Concertmaster: Siauruk Iryna Valeryevna
  • State/City: Baranovichi, Belarus
  • 1. Obr. V. Shelepov "Sluchaynyy vals"
    2. Obr. V. Gnutova "Zhavoronok"