Zhiznevskaya Yelizaveta


Now Performs
  • Disciplin: Balalaika
  • Teacher: Morozova Tatyana
  • Institution, place and country: Gymnasium №17
  • Concertmaster: Bandarkova Volha
  • State/City: Minsk, Belarus
  • 1. G. Suschevskiy "Paseyu ya rutu"
    2. V. Gleyhman "Chastushechnyie naigryishi"