Grzegorz Słomian


Now Performs
  • Disciplin: Percussion
  • Teacher: Piotr Sołkowicz
  • Institution, place and country: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  • Concertmaster: -
  • State/City: Poznań, Poland
  • 1. J.S. Bach - Cello Suite No.3 In C Major BWV 1009, Prelude, Gigue
    2. A. Miyamoto - Dualites