Angelika Słowik


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Piano
  • Преподаватель: Szajer Anna
  • Муз. учреждение: Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie, Tuchów, Polska
  • Концертмейстер: Angelika Słowik
  • Город и страна: Tuchów, Poland
  • 1. Francis Poulenc - Presto 2. Mikhail Glinka - Skowronek