Дуња Петковић 81/100 points


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Народный вокал
  • Преподаватель: Јелена Станојевић
  • Муз. учреждение: Музичка школа "Коста Манојловић"
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Смедерево, Србија
  • 1. "Ој, горо, ти високо растеш" Централна Србија
    2. "Цмиљ девојка покрај горе брак" Косовска Митровица