“Harmony”


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Хор
  • Преподаватель: Shuvalova Lyudmila
  • Муз. учреждение: Vologda College of Arts, Vologda, Russia
  • Концертмейстер: Karasova Anna
  • Город и страна: Vologda, Russia
  • 1. P. Chesnokov «V pamyat vechnuju»
    2. S. Pleshak «Bogoroditse Devo, radujsya»
    3. F. Gruber «Stille Nacht», arranged by L. Zhukova