Korczyńska Weronika


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Флейта
  • Преподаватель: Jolanta Antonik
  • Муз. учреждение: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu
  • Концертмейстер: Wojciech Majchrowicz
  • Город и страна: Jarosław, Polska
  • 1. J. Offenbach "Can Can"
    2. V. Tsibin "Leaf of the album"