Миљана Самарџић 94


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Народный вокал
  • Преподаватель: Јелена Симић
  • Муз. учреждение: Музичка школа "Коста Манојловић"
  • Концертмейстер: -
  • Город и страна: Смедерево, Србија
  • 1. "Јанка през гора врвеше" Босилеградско крајиште
    2. "Ајде драги д"мо ближе брега" Хомоље