Rudziak Katsiaryna 94,66


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Цимбалы
  • Преподаватель: Tomashevskaya Ludmila
  • Муз. учреждение: Children's School of Art by Krasnoselsky
  • Концертмейстер: Kulakovskaya Tatiana
  • Город и страна: Krasnoselsky, Belarus
  • 1. P. Chekalov "Posviaschenie"
    2. obr. U. Bovbel "Zhil byl u babushki serenkiy kozlik"