Terekhov Kiril


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Валторна
  • Преподаватель: Gorokhov Lev
  • Муз. учреждение: Мusic school № 3, Nizhny Novgorod, Russia
  • Концертмейстер: Anastasia Nesvetaeva
  • Город и страна: Nizhny Novgorod, Russia
  • 1. German Komrakov - Nokturne for French horn
    2. Scott Joplin - A Breeze from Alabama