Zhigarevich Nadezhda


Сейчас исполняется
  • Дисциплина: Цимбалы
  • Преподаватель: Hrutsa Tatiana
  • Муз. учреждение: State educational institution "Children's musical school of arts №3 of Baranovichi", Belarus
  • Концертмейстер: Siauruk Iryna Valeryevna
  • Город и страна: Baranovichi, Belarus
  • 1. Obr. V. Shelepov "Sluchaynyy vals"
    2. Obr. V. Gnutova "Zhavoronok"