Skryabina Veronika


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Kharkovskiy Dmitriy
  • Institution, place and country: Сhildren's art school № 5, Voronezh, Russia
  • Concertmaster: Popova Elena
  • State/City: Voronezh,Russia
  • 1. U. Dolzhikov - Elegiya
    2. S. Rahmaninov - Ital'yanskaya pol'ka