Yezhova Elizaveta


Now Performs
  • Disciplin: Flute
  • Teacher: Litvinova Svetlana Nikolaevna
  • Institution, place and country: MBUDO «Children’s music school № 5», Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • Concertmaster: Bychkova Natalya Yevgenyevna
  • State/City: Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
  • 1. L. Vinci «Adagio» from sonata D-dur
    2. Zhanneta Metallidi «Romantic waltz»