Orchestra of Folk Instruments


正在表演
  • 竞争乐器: 管弦乐队
  • 教授: Belolyubskaya Lyudmila Spartakovna (The Conductor of Orchestra), Grigorieva Vera Ivanovna, Nikonova Alexandra Ivanovna, Bykina Natalia Viktorovna, Pogodaeva Radzhana Mikhailovna
  • 学院,城市与国家: Palace of Children's Creativity, Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation
  • 伴奏家: -
  • 地点与国家: Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation
  • 1. V. Averin "Fantasia on two Yakut songs"
    2. A. Belyaev "Interpretation of Russian folk song 'Yablochko'"