Starostin Sergey, Popov Evgenii


正在表演
  • 竞争乐器: 二重奏
  • 教授: Belolyubskaya Lyudmila, Grigorieva Vera, Nikonova Alexandra
  • 学院,城市与国家: Palace of Children's Creativity, Russian Federation, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk
  • 伴奏家: Bykina Natalia
  • 地点与国家: Russian Federation, Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk
  • 1. A. Tsygankov "Variations on the theme of two Russian folk songs" (domra, balalaika)
    2. V. Ksenofontov "Races on Ysyakh" (kyryympa, kylyhakh, homus)